INFOLINIA

+48 42 634 22 14

Projekty unijne

Firma realizuje projekt “Rozszerzenie działań z zakresu rozwoju firmy poprzez ekspansję zagraniczną” nr: POIR.03.03.03-14-0098/19-00; data podpisania umowy 16.12.2019 r.

Celem projektu jest rozszerzenie działalności eksportowej i dalsza promocja na rynkach zagranicznych produktów firmy Alreh Medical poprzez uczestnictwo w targach branżowych i misjach gospodarczych

Wartość projektu: 488 100,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 390 480,00 zł


 

Unijny projekt REACH 2020 ma na celu opracowanie systemu usług i rozwiązań, które wprowadzą zmiany w środowisku klinicznym. Opieka nad pacjentem wyposażona będzie w spersonalizowane modułowe systemy wykrywania, zapobiegania i interwencji, które zachęcają osoby starsze do zdrowego życia poprzez aktywność fizyczną, poznawczą, mobilność, spersonalizowaną dietę itp. Rozwinięciem skrótu projektu REACH2020 jest Responsive Engagement of the Elderly Promoting Activity and Customized Healthcare. Propozycję tego projektu opracowano w 2015 r. i złożono w ramach trzeciego filaru Horizon 2020 w ramach wyzwania społecznego Personalised Healthcare (PHC) czyli spersonalizowanej opieki zdrowotnej. Tworząc rdzeń projektu REACH 2020 utworzono europejskie konsorcjum składające się z 17 partnerów reprezentujących instytucję szkolnictwa wyższego i przemysłu, cztery europejskie uniwersytety techniczne a także wiodących europejskich partnerów branży technologii opieki zdrowotnej oraz rehabilitacji. Całkowita kwota dotacji wynosi około 6 milionów euro.

 

  


 

 

Firma realizuje projekt “GoGlobal Canada”.

Po więcej informacji kliknij tutaj

 


Firma realizuje projekt “Rozwój firmy poprzez ekspansję zagraniczną” nr: POIR.03.03.03.-14-0122/18-00; data podpisania umowy 26.10.2018 r.

  


 

 

Firma realizuje projekt “iStander Pro – urządzenie aktywizujące z funkcją pionizacji dla osób dotkniętych urazem rdzenia kręgowego” nr: POIR.01.01.01.-00-0424/17-00; data podpisania umowy 15.12.2017

Po więcej informacji kliknij tutaj